شرح سیستم فرمان و تعلیق خودرو :

سیستم-فرمان-و-تعلیق-خودرو

سیستم فرمان خودرو :

سیستم فرمان ترکیبی از قطعات در یک مکانیزم مخصوص است ، مه هدف از آن تغییر زاویه چرخ های جلوی خودرو برای چرخاندن خودرو در حین حرکت است .

با استفاده از این مکانیزم فرمان می توانید جهت خودرو را به هر سمت که مایل بودید عوض کنید .

سیستم تعلیق خودرو :

به بیان ساده سیستم تعلیق خودرو بخشی از شاسی خودرو می باشد که اکثر نیروهایی که بر خودرو و چرخ ها بر اثر رانندگی در جاده ها و ناهمواری ها وارد می شود را جذب می کند .

به بیان دیگر سیستم تعلیق خودرو اطمینان حاصل می کند ، تا ارتعاشات به قطعات و داخل کابین انتقال پیدا نکند .